[:ro]Asociatia Hai sa ajutam![:en]Hai sa ajutam! Association [:]

[:ro]

 

Asociația ”Hai Să Ajutăm!”

Anul acesta se împlinesc 8 ani de când, prin Asociația ”Hai Să Ajutăm!”, venim în sprijinul copiilor abandonați în centrele de plasament, familiilor cu situație materială precară, bătrânilor și oamenilor care locuiesc pe stradă. Sunt 8 ani de când echipa de voluntari depune eforturi susținute atât pentru dezvoltarea educației în mediul rural cât și pentru sprijinirea pacienților cu boli autoimune, cum ar fi lupus.

Noi credem că iubirea este vitală, că dragostea, afecțiunea sunt emoții vindecătoare, emoții care ne ajută să depășim momentele grele, de cumpănă. Iubim ceea ce facem, așadar fiecare proiect îl îmbrățișăm cu emoție.

Te așteptăm alături de noi să dăruiești iubire! Te poți implica în proiecte foarte dragi nouă, proiecte pe care le găsești pe site-ul nostru (www.haisaajutam.ro) sau pe pagina de Facebook (facebook.com/haisaajutam/)

Câteva cuvinte despre principalele noastre activități:

  1. Proiectul “Gătim o masă caldă pentru bătrâni” acțiune în care gătim o mâncare deosebită și apoi organizăm un mic bal unde dansăm pe melodiile din tinerețile lor.
  2. “Caravana rechizitelor”: până în prezent am ajutat peste 7000 de elevi din mediul rural și provenind din familii sărace să meargă la școală, (familii pentru care este greu să ofere copiilor masa zilnică, prin urmare școala rămâne pe ultimul loc).
  3. Anual, de Crăciun, organizăm o piesă de teatru ai căror protagoniști sunt copii din centrele de plasament, ei devenind actori pe scena Conservatorului (anul acesta vă așteptăm să-i vedeți și să-i susțineți pe 7 și 8 decembrie).
  4. “Vrei să fii Moș Crăciun?”: în fiecare an, de Crăciun, ai această posibilitate ca urmare a scrisorilor scrise de copii din centrele de plasament.

În perioada 12-14 octombrie, Hai Să Ajutăm! se transformă în Hai Să Alergăm!

 

Așteptăm înscrierile voastre, să alergăm împreună pentru o cauză care merită![:en]

 

„Let’s Help!” Association

 

It’s been 8 years since, through „Let’s Help!” Association, we come to support abandoned children in foster care homes, poor families, the elderly and the people living on the street. It’s been 8 years since the volunteer team is working hard to develop rural education as well as support patients with autoimmune diseases such as lupus.

 

We believe that love is vital, that love and affection are healing emotions, emotions that help us overcome the difficult moments when we feel at a crossroad. We love what we do, so we embrace every project with excitement.

 

We are waiting for you to join us in sharing love! You can get involved in our deeply cherished projects, which you can find on our website (www.haisaajutam.ro) or on our Facebook page (facebook.com/haisaajutam/)

 

A few words about our main activities:

 

  1. The project „Cooking a hot meal for the elderly”, where we cook a special full menu and then organize a small ball, where we dance and sing the songs of their youth.
  2. „The School Supplies Caravan”: So far, we have helped over 7,000 rural pupils and poor families to have their children go to school, (families for which it is difficult to give children a daily meal, so school is unfortunately the last concern).
  3. Every year, on Christmas time, we organize a theatre play, whose protagonists are children from the placement centers, turning into actors on the stage of the Conservatory (this year we expect you to see and support them on the 7th and 8th of December).
  4. „Do you want to be Santa Claus?”: Every year, on Christmas, you have this opportunity as a result of the letters written by the children in the foster homes.

 

Between the 12th and the 14th of October, Let’s Help! turns into Let’s Run!

 

We are waiting for your enrollments, to run together for a cause that is worth it![:]