Asociația The Social Incubator

Asociația The Social Incubator a fost înființată în aprilie 2014 de către un grup de 5 prieteni, profesioniști în domenii diferite (domeniul bancar, consultanță în strategia de business, consultanță juridică, administrație publică, sectorul social) care împărtășesc o viziune comună în ceea ce privește nevoia unei schimbări sustenabile în viețile persoanelor defavorizate din România.

Misiunea organizației este de a dezvolta o platformă pentru identificarea și implementarea unor soluții sociale inovative care să răspundă cu adevărat la problemele persoanelor defavorizate din România, prin metode diverse care includ înființarea de întreprinderi sociale. Această abordare se bazează pe filozofia 4S: impact Social direct, Sustenabil, Scalabil, prin Soluții creative.

Domeniile principale de intervenție ale Asociației The Social Incubator sunt:

1) Educație și integrare socio-profesională (pentru copii și tineri vulnerabili, în principal cei instituționalizați)
2) Economie socială și incluziune socială (pentru diverse categorii defavorizate)

Mai multe detalii despre organizație puteți afla la http://www.asociatiasocialincubator.org sau printr-un email la office@asociatiasocialincubator.org.

Newsletter