[:ro]Asociatia The Social Incubator[:en]The Social Incubator Association[:]

[:ro]

 

Aleargă pentru schimbare la Bucharest Marathon 2019!

Asociaţia The Social Incubator te invită să alergi pentru schimbarea socială la Maratonul Raiffeisen Bucureşti.

Hai alături de noi pentru a susţine cauza tinerilor defavorizaţi din România! Aleargă pentru cei ce ies din sistemul de protecţie a copilului fără sprijin, fără mijloace de a-şi susţine independent traiul, fără ȋncredere ȋn ei ȋnşişi sau ȋn viitorul lor.

Oferă-le ȋncrederea ta alergând pentru ei pe 12 şi 13 octombrie alături de #teamSOCIALINCUBATOR!

Suntem o echipă de oameni tineri, dedicaţi, energici și buni profesionişti care ȋmpărtăşesc viziunea de a le oferi tinerilor vulnerabili acces la sprijin, resurse şi oportunități care să ȋi modeleze. Credem din tot sufletul că doar așa ei înșiși pot deveni motoare ale schimbării.

Am susţinut până ȋn prezent tineri din 22 de judeţe din România să ȋşi continue studiile şi să promoveze examenul de bacalaureat, să se dezvolte pe plan personal şi profesional, să ȋşi cultive ȋncrederea ȋn sine, să deprindă abilităţi de viaţă independentă și să ȋşi găsească un loc de muncă.

Ne bucurăm ca am ajuns la peste 3540 de tineri, prin cele peste 280 de ateliere tematice pe care le-am organizat. Am sprijinit 612 tineri în parcursul lor personal și profesional, 476 de tineri au beneficiat de consiliere psihologică și vocațională, am mers în peste 115 de vizite exploratorii la  companii iar peste 160 de tineri sunt acum angajați.

[?] Ştiai că:

  • Peste 3.500 de tineri părăsesc anual sistemul de protecție, nepregătiți pentru o viață independentă, sunt marginalizați de către societate și expuși unei game extinse de riscuri. Ca efect al lipsei de integrare, mulți dintre ei rămân pe străzi şi chiar devin victime ale traficului de persoane sau de droguri.
  • Doar 1 din 40 de tineri care părăsesc sistemul de protecție se angajează legal
  • România ocupă astfel locul fruntaş în Uniunea Europeană în ceea ce privește victimele traficului de persoane

Ȋmpreună putem schimba nu doar statistici, ci destinele tinerilor defavorizați din România!

=================================================================================

Despre noi

CINE SUNTEM

Asociația The Social Incubator este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, creată  de 5 prieteni, acum 5 ani, pentru a veni ȋn sprijinul tinerilor defavorizaţi din România prin intervenții sociale directe, pragmatice și creative. Misiunea noastră este să le redăm acestor tineri speranţa pentru un viitor mai bun prin îmbunătățirea sustenabilă a vieților lor.

CE FACEM

În mai 2014 a fost lansat programul principal al organizației, al cărui scop este de a-i susține pe tinerii care au părăsit – sau urmează să părăsească – sistemul de protecție a copilului, cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani, să facă tranziția (în alte condiții foarte dificilă și împânzită cu riscuri) către viața adultă.

CUM FACEM

Susţinem tinerii într-o manieră care să le pună în valoare aptitudinile și să le asigure independența pe termen lung prin: consiliere psihologică şi vocaţională, asistenţă socială, educaţie non-formală şi informală, mentorat şi tutorat, cursuri de pregătire profesională și stagii de practică, vizite exploratorii, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă legal și sprijin .

DE CE FACEM

La aproape 30 de ani de la Revoluție, tinerii instituționalizați care părăsesc sistemul de protecție odată deveniți adulți sunt marginalizați de către societate și expuși unei game extinse de riscuri. Ca efect al lipsei de integrare, mulți dintre ei rămân pe străzi și/sau devin victime ale traficului de persoane sau de droguri. Ne-am propus să schimbăm aceste statistici.

================================================================================

Contact us for more information:

 

Tel. +40 21 794 61 43

Email  office@asociatiasocialincubator.org

Web: https://asociatiasocialincubator.org/ , https://asociatiasocialincubator.galantom.ro/;

https://www.facebook.com/asociatiasocialincubator/[:en]

Run for change at the Bucharest Marathon 2019!

The Social Incubator Association invites you to run for the social change at the Raiffeisen Marathon in Bucharest.

Join us to support the cause of disadvantaged youth in Romania! Run for those who leave the child protection system without support, without means to independently support their lives, without trust in themselves or their future.

Give them your trust and support by running for them on 12th and 13th of October along with #teamSOCIALINCUBATOR!

We are a team of young, dedicated, energetic and good professionals who share the vision of giving vulnerable young people access to support, resources and opportunities to help them develop. We believe wholeheartedly that only in this way can they become engines of change.

We have so far supported young people from 22 counties in Romania to continue their studies and to pass the baccalaureate exam, to develop on a personal and professional level, to cultivate their self-confidence, to acquire independent living skills and to find a job.

We are pleased to have reached over 3540 young people, through the over 280 thematic workshops we have organized. We have supported 612 young people in their personal and professional career, 476 young people benefited from psychological and vocational counseling, we went on over 115 exploratory visits to companies and over 160 young people are now employed.

[?] Did you know that:

  • Over 3,500 young people leave the protection system annually, unprepared for an independent life; they are marginalized by society and exposed to a wide range of risks. As a result of the lack of integration, many of them remain on the streets and even become victims of human or drug trafficking.
  • Only 1 in 40 young people leaving the protection system are legally employed
  • Thus, Romania occupies the leading place in the European Union in terms of victims of human trafficking

Together we can change not only statistics, but the destinies of vulnerable young people in Romania!

About us

WHO WE ARE

The Social Incubator Association is a non-governmental, non-profit organization, created by 5 friends, 5 years ago, to support the disadvantaged youths in Romania through direct, pragmatic and creative social interventions. Our mission is to give these young people hope for a better future by improving the sustainability of their lives.

WHAT ARE DO

In May 2014, we launched the main program of the organization, whose purpose is to support young people who have left – or are about to leave – the child protection system, between the ages of 16 and 26, to make the transition (otherwise very difficult and fraught with risks) to adult life.

WHY WE DO IT

Nearly 30 years after the Revolution, the institutionalized young people who leave the protection system once they become adults are marginalized by society and exposed to a wide range of risks. As a result of the lack of integration, many of them remain on the streets and / or become victims of human or drug trafficking. We set out to change these statistics.

==============================

Contact us for more details:

Telephone: +40 21 794 61 43

Email: office@asociatiasocialincubator.org

Web: https://asociatiasocialincubator.org/

https://asociatiasocialincubator.galantom.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/asociatiasocialincubator/[:]