Humanitarian Organization CONCORDIAOrganizatia Umanitara CONCORDIA

 

Cine salvează o viață, salvează întreaga lume!

CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit, cu un istoric de peste 24 de ani în România, care are ca misiune susținerea şi (re)integrarea socială, familială, școlară și profesională a copiilor, tinerilor și familiilor aflate în dificultate, spre o viață independentă și autonomă.

Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova, și se adresează unui număr de peste 450 de copii și tineri în fiecare an.

Proiecte în București:

Centrul Social SFÂNTUL LAZĂR este un adăpost de noapte cu 65 de locuri pentru persoane fără adăpost,   cu vârste cuprinse între 20 și 36 ani.

Atelierul protejat ocupațional se adresează în acest moment unui număr de 12 persoane fără adăpost, cu dizabilități, care neavând experiența și abilitățile necesare, se confruntă cu dificultăți majore de adaptare la un loc de muncă.

Locuințele sociale din București asigură 50 de locuri pentru tineri din grupuri vulnerabile care au deja un loc de muncă și se află în parcursul de pregătire pentru o viață independentă.

 

Casa CONCORDIA oferă servicii de consiliere ocupațională, formare profesională și mediere pentru un loc de muncă, pentru un număr de 90 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 ani din București și Ilfov.

Casa HANNES, locuință protejată pentru adulți cu dizabilități, oferă găzduire, asistență și sprijin pentru șase persoane cu dizabilități psihice și boli asociate.

Proiecte în Județul Prahova:

Două centre de zi „Împreună după școală!”

Casa CRISTINA oferă servicii de tip școală după școală pentru 36 de copii romi din Cartierul Mimiu, de la marginea Ploieștiului. Casa Alexandra, centru de servicii pentru copii și familii oferă o masă caldă, programe educaționale pentru 36 de copii din cartiere sărace ale Ploieștiului, precum și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă pentru familii, informare pentru sănătate, consiliere psihologică şi sprijin pentru acces la servicii publice.

 

Peste 200 de copii și tineri locuiesc în casele noastre din Ploiești și Ariceștii Rahtivani: CONCORDIA Orașul Copiilor, Casa Austria și Ferma pentru copii, aici ei beneficiază de găzduire, hrană zilnică, materiale de igienă personală, sprijin social și educațional, îngrijire medicală și terapie.

 

Centrul pentru Educație și Formare Profesională CONCORDIA (Școala de Meserii CONCORDIA) oferă oportunități incluzive de formare profesională pentru 40 de tineri defavorizați social, garantând accesul acestora la educație și formare profesională de calitate. Prin serviciul de Job Coaching îi sprijinim în găsirea unui loc de muncă.

Detalii pe: http://www.concordia.or.at/romania/

Whoever saves one life, saves the whole world!

CONCORDIA is an independent, non-governmental organization with a mission to support the social, family, school and professional (re)integration of disadvantaged children, youngsters and families, towards a more independent and autonomous life.

Our projects are implemented in Bucharest, Ploiești and Ariceștii Rahtivani, and more than 450 children and youth benefit from our projects every year.

Our Main Projects in Bucharest:

The Social Centre SAINT LAZARUS is a night shelter with 65 places for homeless persons between 20 and 36 years old.

Occupation protected workshops offer services for 12 persons, homeless youth and/or with disabilities, without any experience or abilities in finding or adapting to a job.

Social apartments in Bucharest offer accommodation of 50 places for young vulnerable people that have a stable job and are preparing for independent life.

Casa CONCORDIA offers job coaching programs, professional training and job matching services, for 90 young people between 18 and 35 years old from Bucharest and Ilfov County. Protected housing for adults with disabilities, Casa HANNES, offers services for 6 persons with mental disabilities and associated illnesses.

Our Main Projects in Prahova County:

Two Day Care Centers “Together after school!”

Casa CRISTINA, offers after-school services for 36 children from Mimiu neighborhood situated in one of the slums of Ploiesti. Casa ALEXANDRA, service center for children and families, offers a warm daily meal, educational after-school programs for 36 children in Ploiesti, and support in finding a job for family members, health information and psychological counselling.

Over 200 children and youth live in our houses in Ploiești and Ariceștii Rahtivani: CONCORDIA Children’s City, Casa EVA, Casa AUSTRIA and The FARM FOR CHILDREN. We offer shelter, daily meals, personal care materials, social and medical assistance and educational support.

CONCORDIA Professional Training and Education Center (CONCORDIA Vocational School) offers inclusive training opportunities for 40 young people, ensuring access for socially disadvantaged youth to quality education and training. Through our Job Coaching program we provide support to help them find a job.

Please visit us at: http://www.concordia.or.at/romania/

 

adsasdads