[:ro]Fundatia Copii in Dificultate[:en]Children in Distress Foundation[:]

[:ro]Începand din anul 1991, desfășurăm programe de asistență și protecție socială pentru mai multe categorii de copii defavorizați, în special în Municipiul București și  judetele Argeș, Ilfov și Călărași, promovând parteneriatul și responsabilitatea socială la nivelul comunităților locale.

Acreditată ca furnizor de servicii sociale pentru copii de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, din anul 2005 Fundația CID acordă servicii specializate în cadrul propriilor centre sociale, prin echipe multidisciplinare de specialiști alcătuite din asistenți sociali, psihologi, psihopedagogi,medici, asistente medicale, kinetoterapeuți.

CE AM OFERIT DE-A LUNGUL CELOR 30 DE ANI

 • 9 490 de zile de îngrijire specializată pentru copii cu afecţiuni neurologice;
 • 210 720 sesiuni de kinetoterapie pentru copii cu afecţiuni neurologice, cu afecțiuni motorii, ortopedice, genetice, cu tulburări de limbaj și vorbire, cu tulburări de comportament;
 • 5 768 sesiuni logopedie pentru copii cu afecțiuni genetice, cu tulburări de limbaj și vorbire, cu tulburări de comportament;
 • 55 320 sesiuni de terapie cognitiv comportamentală pentru copii cu afecţiuni neurologice, , cu afecțiuni motorii, ortopedice, genetice, cu tulburări de limbaj și vorbire, cu tulburări de comportament;
 • 1 560 sesiuni de integrare senzorială pentru copii cu afecţiuni neurologice;
 • 3482 sesiuni de terapie ocupaţională pentru copii cu afecțiuni motorii, ortopedice, genetice, cu tulburări de limbaj și vorbire, cu tulburări de comportament;
 • 9 855 de zile de îngrijire specializată pentru copii infectati cu HIV/SIDA;
 • 518 400 sesiuni de terapie ABA pentru copii cu autism;
 • Peste 10 000 de copii cu autism, afecţiuni neurologice şi copii din familii cu dificultăţi socio-economice au participat la excursii;
 • Activităţi extracuriculare pentru 1 800 de copii cu risc de abandon şcolar;
 • Consiliere socială şi şcolară pentru 1 800 copii cu risc de abandon şcolar;
 • Peste 100 000 de familii care se confruntă cu dificultăţi socio-economice au beneficiat de suport material;
 • 2 310 000 de cadouri de Craciun Shoe Box distribuite;
 • Instruire în educaţie pentru 150 de profesori si specialişti psiho-pedagogi;

MISIUNE

Misiunea Fundaţiei COPII ÎN DIFICULTATE este de a acorda o noua şansă copiilor defavorizaţi. Fundaţia CID asigură siguranţă, îngrijire, speranţă şi afecţiune copiilor atinşi de maladii incurabile sau aflaţi în fază terminală, copiilor cu risc crescut la abandon şcolar sau copiilor provenind din familii aflate în dificultate în cadrul centrelor specializate din Bucureşti, Curtea de Argeş.  Fundaţia promovează principiul egalității de șanse și incluziunea socială a acestor categorii de copii; desfaşoară activităţi de formare de specialiști în recuperarea copiilor cu dizabilități.

Serviciile acordate sunt adaptate nevoilor comunităţii şi respectă standardele de calitate prevăzute de legislaţia în domeniu.

 

VALORI

Valorile care stau la baza activității fundației și influențează relațiile cu actorii din afara fundației:

 

 • solidaritate
 • nediscriminare şi egalitate de şanse
 • urmărirea interesului superior al copilului
 • profesionalism
 • implicare
 • responsabilitate
 • transparență
 • eficiență
 • empatie
 • eficiență
 • performanță

[:en]Since 1991, we have been developing social assistance and protection programs for several categories of children in distress, especially in Bucharest and Arges, Calarasi and Ilfov counties, promoting the partnership and the social responsibility at the level of local communities.

Since 2015, was accredited  by the Ministry of Labor, Family and Social Protection as a social service provider for children.  Children in Distress Foundation provides specialized services  within its own social centers, through multidisciplinary teams of specialists: social workers, psychologists, educator, doctors, nurses and physiotherapists.

GOOD DEEDS IN 30 YEARS OF ACTIVITY

-9490 days of specialized care for children with neurological disorders

-210 270 physiotherapy sessions for children with neurological, motor, orthopedic or genetic disorders, with speech and language disorders, with behavioral disorders

-5768 speech therapy sessions for children with genetic, speech and language, or behavioral disorders

-55 320 sessions of cognitive-behavioral therapy for children with neurological, motor, orthopedic or genetic disorders, with speech and language disorders, with behavioral disorders

-1 560 sensory integration sessions for children with neurological disorders

-3 482 sessions of occupational therapy for children with motor, orthopedic or genetic disorders, with speech and language disorders, with behavioral disorders

-9 855 days of specialized care for children infected with HIV AIDS-over 10 000 children with autism, neurological disorders and children from families with socio-economic difficulties who went on trips

-extracurricular activities for 1800 children at risk of dropping out

-over 100 000 families facing socio-economic difficulties received material support

-2 310 000 Christmas Shoe Box gifts distributed

-training in education for 150 teachers and education specialists

 

OUR MISSION

The mission of Children in Distress Foundation is to give a second chance to disadvantaged children. CID Foundation provides safety, care, hope and affection for children affected by incurable or terminally illness, for children with a high risk of dropping out school or children from families in difficulty within specialized centers in Bucharest, Curtea de Arges. The Foundation promotes the principle of equal opportunities and social inclusion of these categories of children; it carries out training activities for specialists in the recovery of children with disabilities.

            The services provided are adapted to the needs of the community and comply with the quality standards provided by the legislation in the field.

 

OUR VALUES

The values that underlie the activities of the foundation and influence the relationships with the actors outside foundation are:

 

 • Solidarity
 • non-discrimination and equal opportunities
 • the pursuing of the best interest of the child
 • professionalism
 • involvement
 • responsibility
 • transparency
 • empathy
 • performance

[:]