[:ro]Alianța România Fără Orfani [:en]The Romania Without Orphans Alliance[:]

[:ro]

 

În România sunt peste 55,000 de copii care nu beneficiază de grija și protecția familiei. Numiți adesea “căminari” sau “ai nimănui” visează și speră că într-o zi, cineva va intra pe ușa orfelinatului și le va spune “am venit să te iau acasă”.

Alianța România Fără Orfani (ARFO) reprezintă provocarea de a aduce împreună talentele, resursele și timpul nostru pentru ca nici un copil din România sa nu se mai ducă singur la culcare. ARFO există pentru a transforma visele în realitate: fiecare copil din țara noastră să crească într-o familie dedicată bunăstării lui.

Printre inițiativele ARFO se numără schimbarea legislației, taberele terapeutice pentru familii adoptive – ReFresh, Consorțiul de instruire pentru înțelegerea și tratarea traumei, Summitul ARFO, Duminica orfanului, campanii de promovare a adopției ex “Și nouă ne pasă” etc.

ARFO își propune să mobilizeze întreaga societate înspre manifestarea grijii față de copiii aflați în dificultate. Visăm astfel ca România să devină o țară de oameni care investesc timpul, talentele și resursele lor pentru îngrijirea acestor copii.

Nu credem că oricine este chemat să adopte un copil dar suntem convinși că fiecare persoană este chemată să joace un rol în mișcarea de adopție. Care este acesta… depinde de noi să îl descoperim![:en]

 

There are over 55000 children currently lacking a family’s care and protection in Romania. Often known as “homeless” or “nobodies”, they dream and hope that one day, somehow, someone will open the orphanage door and tell them “I’m here to take you home”.

The Romania Without Orphans Alliance (ARFO) is an opportunity to bring together our time, skills and resources so that no child in Romania ever goes to sleep alone. ARFO is here to make dreams come true: every child in our country to grow up in a family committed to their wellbeing.

Key ARFO projects are improving existing legislation, “ReFresh” therapy camps for foster families, the Training Consortium for Understanding and Treating Trauma, the ARFO summit, Orphan Sunday, adoption awareness campaigns (i.e. „We care”) and others.

ARFO works to engage the wider society in caring for children in need. Our dream is that Romania become a country where people commit their time, skills and resources to care for these children.

While we agree it is not everyone’s call to adopt, we believe that every person is called to have a role in the adoption movement. It is up to us to discover what that is![:]