Sari la conținut

Asociatia Unu si Unu

[:ro]

 

Unu și Unu șiii START! 

Aleargă pentru Echipa Unu şi Unu la Bucharest Half Marathon pe 11-12 mai 2019! Ajută părinţii să fie bine primiţi în spital alături de bebeluşul lor prematur!

Părinți și susținători Unu și Unu își dau mână la mână în sprint și ștafetă pentru a ajută la revoluționarea modului în care sunt îngrijiţi bebeluşii născuţi prematur în secțiile de neonatologie, prin implementarea proiectului PUI DE OM ÎN TERAPIE.

CE ÎNSEAMNĂ PUI DE OM ÎN TERAPIE?

Bebelușii născuţi prematur și cei bolnavi și îndelung spitalizați la naștere au nevoie de părinții lor! Cele 2-3 luni petrecute în spital pot lăsa urme adânci în relația dintre părinte și copil, iar multe studii arată că dezvoltarea neurologică a nou-născutului este cu mult îmbunătățită atunci când părinții participă activ la îngrijirea acestuia încă din spital. Riscul de dizabilitate scade, crește calitatea vieții și gradul de autonomie pe care îl poate dobândi viitorul adult. Implicarea părinților reduce riscul de abandon, iar trauma separării mamei de copil scade în intensitate. Conceptul de Family Centred Care este larg răspândit în întreaga lume. Specialiștii în neonatologie și dovezile științifice susțin trecerea de la îngrijirea tradițională a nou-născutului, la cea a familiei ca întreg. După cele 2 spitale în care am susținut training-ul F.I.N.E. pentru 120 de cadrele medicale în 2018 (Family and Infant Neurodevelopmental Care Education), urmează alte 2 în 2019 – Filantropia București și Maternitatea Constanța. 

CE NE PROPUNEM?

Proiectul PUI DE OM ÎN TERAPIE 2019 înseamnă training de specializare pentru 100 de cadre medicale din secţia de neonatologie, şi 1000 de bebeluşi prematuri anual, care pot să fie îngrijiţi şi de părinţilor lor în terapie intensivă. Strângem fonduri pentru a aduce traineri din UK şi pentru a dota secţiile cu materialele necesare implementării Family Centred Care.

Ajută-ne să facem “fine-tuning” în secţia de neonatologie, să schimbăm mentalităţi, practici şi destine de învingători pe 11-12 mai 2019 la Bucharest Half Marathon.

CUM NE POŢI AJUTA?

  1. Bifează Asociaţia Unu şi Unu în formularul de înscriere şi aleargă pentru proiectul Asociaţiei Unu şi Unu (https://registration.mylaps.com/vwbhm2019/register).

Crează o pagină de fundraiser pe platform Galantom (https://asociatiaunusiunu.galantom.ro/) pentru proiectul PUI DE OM ÎN TERAPIE@ Bucharest Half Marathon şi trimite link-ul toturor celor pe care îi cunoşti şi vor să te susţină.

Pentru întrebări ne poţi scrie oricând pe adresa ruxandra.nan@unusiunu.com sau ne poţi contacta la tel. 0721664814.

GoGoGo!!! Aleargă pentru PUII DE OM DIN TERAPIE![:en]

UNU SI UNU @ START!

Join the UNU SI UNU Team at Bucharest Half Marathon on 11-12 May 2019! Help parents to be welcomed in NICU close to their preemie baby!

Parent and supporters of UNU SI UNU Association go hand in hand in race and relay to help revolutioning the way premature babies are cared for in neonatology department, through LITTLE HUMAN IN THERAPY Project.

What is LITTLE HUMAN IN THERAPY?

Premature new-born and sick – long hospitalized babies need their parents close! The 2-3 months spent in hospital can leave deep traces in the relationship between parent and child. Many studies show that the newborn’s neurological development is greatly improved when parents actively participate in the care of their baby. The risk of disability decreases; increases the quality of life and the degree of autonomy that the future adult can acquire. Involvement of parents reduces the risk of abandonment, and the trauma of mother-child separation decreases in intensity. The Family Centred Care concept is widely spread throughout the world. Neonatology specialists and scientific evidence support the shift from traditional care of the newborn to that of the family as a whole. After the two hospitals where we supported the F.I.N.E. training for 120 medical staff in 2018 (Family and Infant Neurodevelopment Care Education), two others follow in 2019 – Bucharest Filantropia and Constanţa Maternity.

OUR GOAL

The LITTLE HUMAN IN THE THERAPY 2019 project means specialized training for 100 health care professionals in the neonatology department and 1,000 premature babies annually, cared for by their parents in intensive care. We raise funds to bring UK trainers and to equip the departments with the materials needed to implement Family Centred Care.

Help us do fine tuning in the neonatology department, change the mentality, practice and destiny of little survivors on 11-12 May 2019 at Bucharest Half Marathon.

 

HOW CAN YOU HELP?
1. Check UNU SI UNU Association on the Enrollment Form and run for the UNU SI UNU Preemies!  (https://registration.mylaps.com/vwbhm2019/register).
2. Create a fundraiser page on the Galantom platform (https://asociatiaunusiunu.galantom.ro/) for LITTLE HUMAN IN THE THERAPY@Bucharest Half Marathon 2019 project and send the link to all the people you know and want to support you and the babies.

For questions, you can write us at ruxandra.nan@unusiunu.com anytime or contact us on phone 0040721664814.
GoGoGo!!! Run for LITTLE HUMAN IN THE THERAPY 2019!
[:]

ro_RO