[:ro]Asociatia Little People[:en]Little People[:]

[:ro]Little People România sprijină lupta împotriva cancerului la copil

Cu o experiență de aproape 20 ani în programe de suport psihosocial, Asociația Little People Romania oferă o serie de servicii de înaltă calitate, evenimente complexe pentru tinerii supraviețuitori de cancer, profesionalism în coordonarea voluntarilor, sprijin material al secțiilor din spital, grijă și implicare constantă din partea unei echipe dedicate.

Asociaţia Little People România şi-a câștigat recunoașterea specialiștilor și comunității medicale prin crearea unui standard de calitate a intervențiilor psiho-sociale oferite în sprijinul copiilor și tinerilor afectați de cancer și a familiilor acestora. Acest program psiho-social constituie o parte integrantă a strategiei de tratament în unităţile de oncopediatrie, fiind deja implementat cu succes în 9 secții oncopediatrice din România și Republica Moldova. Voluntarii și specialiștii Little People sunt zilnic alături de copiii și adolescenții internați în secțiile de oncopediatrie, ajutându-i să înteleagă și să facă față experienței prin care trec. Activitățile desfășurate în camera de joacă se concentrează în special în jurul a două programe: ”Nu mi-e frică!” și ”Fun school”, ambele recunocute și premiate la nivel național și internațional.

Programul “Nu Mi-e Frică” urmărește obiective terapeutice specifice și are la bază tehnici din terapia prin artă, dramaterapie și terapia emoțională, în timp ce programul ”Fun School – Şcoala mea în spital” este un program iniţat de către Asociaţia Little People, în care copiii şi adolescenţii învaţă materiile predate la şcoală într-o manieră inovativă și distractivă, ajutându-i să ţină pasul cu progresele școlare chiar dacă aceștia se află în spital.

În 2006, Little People a înființat primul grup de suport la nivel naţional care să răspundă nevoilor adolescenţilor şi tinerilor afectaţi de cancer: Clubul Temerarii – clubul tinerilor supravieţuitori de cancer. Acest grup numără în prezent peste 500 de tineri supraviețuitori din 123 localități ale țării, este un adevărat exemplu de reușită pentru pacienții actuali și reprezintă una dintre cele mai active comunități de gen din Europa. Unul dintre cele mai frumoase evenimente destinate tinerilor supraviețuitori de cancer este Tabăra de Vară Temerarii: Video Tabara de Vara Temerarii 2017

Pentru a face cunoscut mesajul supraviețuirii, Asociația Little People organizează campanii de conștientizare naționale, evenimente locale, strângeri de fonduri și campanii de comunicare prin care invită publicul larg să își exprime solidaritatea față de cei care au înfruntat cancerul. Astfel am lansat campania de donații prin sms la numărul 8844 cu textul CANCER prin care publicul larg își poate arăta solidaritatea față de toți copiii bolnavi de cancer din România, beneficiarii direcți ai programelor de intervenție psihosocială implementate zilnic. Trimițând un sms la 8844 cu textul CANCER poți susține lună de lună lupta împotriva cancerului la copil: Video SMS

Pentru mai multe detalii activitatea Asociației Little People România și despre Clubul Temerarii vă rugăm vizitați: http://www.thelittlepeople.ro/sau pagina de facebook: https://www.facebook.com/LittlePeopleRomania

 

[:en]Little People Romania supports the fight against childhood cancer

 

With a nearly 20-year experience in psychosocial support programs, Little People Romania Association offers a range of high-quality services, complex events for young cancer survivors, professionalism in volunteer coordination, material support of hospital departments, care and constant involvement from a dedicated team.

Little People Romania has gained recognition from specialists and from the medical community by creating a quality standard of psycho-social interventions in support of children and young people affected by cancer and their families. This psycho-social program is an integral part of the treatment strategy in the paediatric oncology units, being already successfully implemented in 9 paediatric departments in Romania and the Republic of Moldova. Little People volunteers and specialists are present daily on the paediatric oncology departments, helping children and teenagers understand and cope with the experience they are going through. Activities in the playroom focus especially on two programs: „I’m not afraid!” and „Fun school”, both appreciated and awarded at national and international level.

„I’m not afraid” program follows specific therapeutic goals and is based on art therapy, drama-therapy and emotional therapy, while „Fun School” is a program initiated by Little People, in which children and teenagers are taught the subjects from school in an innovative and entertaining manner, helping them keep up with school progress even if they are in the hospital.

In 2006, Little People set up the first support group at national level to meet the needs of teenagers and young people affected by cancer: Temerarii Club – the cancer survivors’ youth club. This group currently has over 500 surviving young people from 123 localities in the country, is a true example of success for current patients and is one of the most active communities in Europe. One of the most beautiful event for young cancer survivors is the Temerarii Summer Camp: Temerarii Summer Camp 2017

To make the message of survival known, Little People organizes national awareness campaigns, local events, fundraising and communication campaigns, inviting the general public to express their solidarity with those who have faced cancer. So we launched the donation campaign through sms at 8844 with the text CANCER by which the general public can show their solidarity towards all children with cancer in Romania, the direct beneficiaries of the psychosocial intervention programs implemented on a daily basis. By sending an SMS to 8844 with the text CANCER you can support every month the fight against childhood cancer: SMS video

For more details, please contact the Little People Romania Association and the Temerarii Community here: http://www.thelittlepeople.ro/ or on facebook: https://www.facebook.com/LittlePeopleRomania[:]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.