Diapers Jogging

Registration form


Online registration is possible, using this form, only before 11:00 PM Sunday, October 7th.


WARNING ! Only the parent / legal tutor may submit this form and receive the race kit for participating together with the child.

Information about the parent runner
First name:
Family name:
City:
Country:
Phone number:
E-mail:
Information about the baby
First name:
Family name:
Gender:
 
Date of birth:
  YYYY-MM-DD
Kindergarden:
Sunt de acord cu termenii și condițiile de participare:
(Română) 1. Înţeleg pe deplin şi îmi asum în întregime riscul şi responsabilităţile pe care le implică participarea mea la Raiffeisen Bank Bucharest International Marathon.
2. Înţeleg pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiţie, al cărei traseu implică / poate implica pe parcursul acestuia şi trafic rutier.
3. Confirm că sunt apt(ă) atât eu cât şi copilul împreună cu care m-am înscris în concurs din punct de vedere medical şi într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un asemenea concurs de anduranţă, cum este Raiffaisen Bank Bucharest International Marathon, astfel încât exonerez organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii aş putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei la care particip.
4. Declar pe prorprie raspundere ca voi participa la concurs cu un carucior functional, care sa nu reprezinta nici un pericol in ceea ce priveste siguranta, atat pentru copilul meu, cat si pentru ceilalti participanti la concurs.
5. Declar pe proprie raspundere ca voi asigura copilul cu centura de siguranta a caruciorului.
6. Declar pe proprie raspundere ca nu voi agresa cu caruciorul ceilalti participanti la cursa prin pastrarea distantei corespunzatoare.

7. Declar, prin prezenta, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, mă angajez să suport toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declar că renunţ la orice pretenţii aş putea avea în legătură cu un astfel de transport şi / sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.
8. De asemenea, prin prezenta, îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea de către Raiffaisen Bank Bucharest International Marathon, precum şi de către partenerii ori sponsorii organizatorilor, a numelui meu, fotografiilor, imaginilor video şi a citatelor în scopuri promoţionale şi / sau de marketing.
9. Sunt de acord să primesc mesaje informative şi promoţionale de la organizatori şi partenerii principali ai competiţiei.
10. Declar ca mi-au fost aduse la cunostinta drepturile pe care mi le confera Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare si acces la date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa justitiei, precum si faptul ca drepturile de acces la date, de interventie si de opozitie pot fi exercitate adresand o cerere scrisa catre Raiffeisen Bank SA, datata si semnata, in care se vor mentiona informatiile prevazute de lege. Oricarei cereri formulate in temeiul Legii nr.677/2001 ii voi atasa o copie lizibila a actului meu de identitatate. Sunt de acord ca RAIFFEISEN BANK SA sa procedeze la colectarea si prelucrarea datelor mele personale precizate mai sus, precum: numele, prenumele, adresa de e-mail, codul numeric personal, pe teritoriul României direct si/sau prin imputernicitii si/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promotionale derulate de catre Banca, in calitate de organizator, pe durata campaniilor promotionale ce vor fi organizata de catre RAIFFEISEN BANK SA. În cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea si transferul datelor mele personale în conditiile stipulate mai sus, înteleg sa imi exprim aceasta optiune în scris si sa o înaintez catre RAIFFEISEN BANK S.A.
RAIFFEISEN BANK S.A. asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului raporturilor juridice nascute in relatie cu aceasta. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale. In cazul in care nu voi mai fi de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate in scop de marketing de catre operator sau în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop, inteleg sa imi exprim opozitia în orice moment, in scris, în mod gratuit si fara nicio justificare si sa o inaintez catre RAIFFEISEN BANK S.A.

 

Children should be an inspiration for embracing a healthy lifestyle, instead of being a burden. This race is intended to encourage families to live a healthy life and appreciate outdoor exercising, alongside their children.

These past years, jogging with strollers has become a sport activity enjoyed by both mothers who want to get back in shape and fathers who are keen to maintain an active lifestyle, without having to cut short the time they spend with their little ones.

Before reaching the age that allows them to participate themselves to running competitions, this is a good opportunity for you to get your children used to sports.

Running in the surroundings of the world’s second largest building, you will enjoy a unique event. All participants receive a competition T-shirt before the start. Finishers will also get a participation medal at the finish line.

The race is open to all parents who want to run or push strollers with children aged between 0 month and 5 years.

A baby wearing system can also be used as an alternative to the stroller.

Participation is free.

As prizes at this competition are not awarded based on the fastest times, for safety reasons, prizes will be won in a drawing raffle.

Race distance: 900 m

Start: Saturday, October 13th 2018, at 12:30

Start point: Piata Constitutiei

Time of competition: unlimited – for safety reasons, this is not a sprinting contest!

 

Attention! The organizers will not provide strollers for the children. Please sign up for the race only if you have a functional stroller that meets the safety standards and does not pose any hazards to your child or the other participants in the competition. Securing children in the stroller with the safety belt is mandatory for the participation in this event. The stroller must be equipped with safety belts.

Newsletter